test
دریافت اطلاعات بیمه نامه
انتخاب نوع طرح
نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)
پیش نمایش بیمه نامه

از تاریخ شروع بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
پوشش های اضافی
نوع خطر

نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)

در صورت تمايل به تغيير طرح انتخابي و يا اصلاح موارد بيمه نامه ، با بازگشت به مرحله قبلي ، اطلاعات تکميل شده حذف نخواهد شد و نياز به ورود مجدد اطلاعات نمي باشد.
جزئیات بیمه نامه

جهت پرداخت اینترنتی بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.