test
مراجعه کننده محترم ،ضمن مطالعه راهنما، بيمه نامه اي را که قصد خريد آن را داريد بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط شما در بخش بعدي و فرم پيشنهادي که تکميل مي نمائيد ، صادر مي گردد ، لذا با توجه به توضيحات زير در ثبت اطلاعات و مشخصات آن دقت لازم را مبذول فرماييد.

  • با توجه به تنوع طرح هاي موجود در مرحله بعدي خواهشمند است طرحي را انتخاب نماييد که با ارزش اموال و ساختمان شما متناسب باشد.

  • اين بيمه نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي صادر مي گردد.

  • شروع بيمه نامه از ساعت 24 (12 شب) روزي خواهد بود که حق بيمه توسط شما پرداخت مي گردد.

  • تعهدات در خصوص جبران غرامت فوت، نقص عضو، هزينه پزشکي و اجاره اسکان مختص بيمه شدگاني است که طبق شرايط بيمه نامه جزو افراد خانواده بيمه گذار باشد.

  • اثبات تعلق و تملک اموال تحت پوشش بيمه نامه در زمان وقوع خسارت به عهده بيمه گذار مي باشد.

  • شماره کنتور برق و کدپستي در هنگام تکميل اطلاعات جهت سهولت و سرعت ورود اطلاعات در دسترس باشد.

  • کد رهگيري که در پايان عمليات پرداخت به شما داده مي شود را تا پايان اعتبار بيمه نامه نگه داري کنيد.


انتخاب نوع طرح
نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)
اطلاعات بیمه نامه

از تاریخ شروع بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار

/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
آیا علاوه بر خطرات اصلی ، پوشش های اضافی نیز نیاز دارید؟
انتخابنوع خطر
پیش نمایش بیمه نامه
از تاریخ شروع بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
پوشش های اضافی
نوع خطر

نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)

در صورت تمايل به تغيير طرح انتخابي و يا اصلاح موارد بيمه نامه ، با بازگشت به مرحله قبلي ، اطلاعات تکميل شده حذف نخواهد شد و نياز به ورود مجدد اطلاعات نمي باشد.
دریافت کد رهگیری

کد رهگیری شما جهت تکمیل فرآیند صدور می باشد.


لطفا از کد رهگیری خود جهت تکمیل فرآیند صدور و پیگیری های آتی استفاده نمایید.

جزئیات بیمه نامه

جهت پرداخت اینترنتی بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.